'something', ), $atts ) ); $sql = "select * from $tbl_tweetandgetit_buttons where button_name=\"".trim($name)."\""; $row = $wpdb->get_results($wpdb->prepare($sql)); if($wpdb->num_rows == 0) { return ''; } if(strpos($row[0]->file_path,"TWEEGE_FILE:") == 1) { $row[0]->file_path = str_replace(":TWEEGE_FILE:",'',$row[0]->file_path); } $lang = get_bloginfo( "language", "raw" ); $data=array("tweet"=>$row[0]->tweet, "file"=>$row[0]->file_path, "blogger"=>$row[0]->twitter_name, "domain"=>$_SERVER['HTTP_HOST'], "btnname"=>$row[0]->button_name,"language"=>$lang); $encoded=urlencode(base64_encode(utf8_encode(serialize($data)))); $tweet = urlencode(base64_encode($row[0]->tweet)); $file = urlencode(base64_encode($row[0]->file_path)); $blogger= urlencode(base64_encode($row[0]->twitter_name)); $domain= urlencode(base64_encode($_SERVER['HTTP_HOST'])); $btnname= urlencode(base64_encode($row[0]->button_name)); $language= urlencode(base64_encode($lang)); $url = "http://tweetandgetit.com/process.php?tweet=$tweet&file=$file&blogger=$blogger&domain=$domain&btnname=$btnname&language=$lang"; $url = "http://tweetandgetit.com/process.php?data=$encoded"; $content.= '


Tweet&getit is powered by Viuu

'; return $content; } function tweegi_btnslist($page,$link) { global $wpdb,$tbl_tweetandgetit_buttons; $count_per_page = 10; if( !isset($page) || empty($page) || $page <= 0) $page = 1; $lim1 = ($page-1)*$count_per_page; $lim2 = $count_per_page; $result = $wpdb->get_row(" SELECT count( * ) as count_all FROM ".$tbl_tweetandgetit_buttons); $count_all = $result->count_all; $last_page = ceil($count_all/$count_per_page); $rows = $wpdb->get_results(" SELECT * FROM ".$tbl_tweetandgetit_buttons." Limit $lim1,$lim2;"); $previous_page = $page - 1; if($previous_page < 1) $previous_page = 1; $next_page = $page + 1; if($next_page > $last_page) $next_page = $last_page; // loop $i = $page - 3; if( $i < 1) $i = 1; $loop_count = 1; if($i >1) { $previous_page = $i-1; } else { $previous_page = 1; } echo '
'; $count = $wpdb->num_rows; $op=explode("?",$_SERVER["HTTP_REFERER"]); foreach ($rows as $row) { if(strpos($row->file_path,":TWEEGE_FILE:") == 0) { $row->file_path = basename(str_replace(":TWEEGE_FILE:",'',$row->file_path)); } echo ' '; } $loop_count = 1; $i = $page -2; if($i < 1) $i = 1; echo '
'.__("Button name",TWEEGI_TRASNLATE).' '.__("Shortcode",TWEEGI_TRASNLATE).' '.__("File",TWEEGI_TRASNLATE).' '.__("Edit",TWEEGI_TRASNLATE).' '.__("Delete",TWEEGI_TRASNLATE).'
'.$row->button_name.' '.$row->shortcode.' '.$row->file_path.' '.__("Edit",TWEEGI_TRASNLATE).' '.__("Delete",TWEEGI_TRASNLATE).'
'; } function tweegi_delete_buttons() { if ( isset($_POST['bids'])) { $url = $_POST['url']; $page = $_POST['page']; $bids = trim($_POST['bids'],","); global $wpdb,$tbl_tweetandgetit_buttons; $sql = "delete from ".$tbl_tweetandgetit_buttons." where id in (".$bids.")"; if($wpdb->query($sql)) { // show button list again tweegi_btnslist($page,$url); } } die(); } function tweegi_buttons_list_callback($p='',$l='') { if(isset($_POST['page'])) $page = $_POST['page']; else $page = $p; if(isset($_POST['link'])) $link = $_POST['link']; else $link = $l; tweegi_btnslist($page,$link); die(); } function tweegi_action_callback() { global $wpdb,$tbl_tweetandgetit_buttons; // this is how you get access to the database $tweet = $_POST['t']; $btn = trim($_POST['bname']); $tname= $_POST['tname']; $file=$_POST['f']; $location=$_POST['l']; $mode=$_POST['mode']; $bid=$_POST['bid']; if ($location == "local") { $file = ":TWEEGE_FILE:".TWEEGI_UPLOAD_URL."/".basename($file); } $shortcode = '[tweegi-button name="'.$btn.'"]'; if($mode=="add") { $sql_insert = "insert into ".$tbl_tweetandgetit_buttons." values('','$tname','$btn','$tweet','$file','$shortcode')"; $out=$wpdb->query($sql_insert); } else if($mode=="edit") { if(strlen($_POST['f'])>0) $update_string=",file_path='$file'"; $sql_update = "update ".$tbl_tweetandgetit_buttons." set twitter_name='$tname',tweet='$tweet' ".$update_string." where id=$bid;"; $out=$wpdb->query($sql_update); } if(is_bool($out) && $out == false) { echo "
".__("Failed to $mode button, change button name and try again",TWEEGI_TRASNLATE)."!
"; } else if (!$out) { echo "
".__("Failed to $mode button, change some button attributes and try again",TWEEGI_TRASNLATE)."!
"; } else { echo "

".__("Your button is ready",TWEEGI_TRASNLATE)." !
".__("copy / paste this code in your posts, pages and widgets",TWEEGI_TRASNLATE)." !

".$shortcode.'
'; } die(); } ?> Groningen | Silverbleed
Loading...
April 4, 2012#

Groningen

11 Comments

 1. Gorgeous photos!!

  XO,
  L.
  WLL

 2. Hele mooi foto’s! Ik ben zelf nog nooit in Groningen geweest!

 3. wat heb je mooie foto’s gemaakt, ik ben nog nooit in Groningen geweest, veel te ver weg haha. ;) Met welke camera fotografeer je als ik vragen mag? :)

  Liefs,
  Sanne

  • Met mijn Nikon D5000, en 50mm lens.
   En ja, dit was ook mijn 2e keer. Mijn eerste was een uitje van school. Dit tripje was vanwege het gespek van mijn vriend. Ik vind de stad fantastisch! Het lijkt me er heel leuk als we er gaan wonen ivm de studie!

 4. Ik ben voor de eerste keer op je blog, wat maak je fijne foto’s zeg!

  • Dankjewel! :)

 5. Leuke foto’s! x

 6. Beautiful photos! Seems like a bike heaven! :)

  • It is! Unfortunately the thieves think the same thing though xD

 7. Ja wij gingen alweer weg toen het nog licht was, maar ik kan me voorstellen dat t zooo gezellig is. De variatie vind ik vooral zo mooi! Modern en oud, druk en rustig… alles is een beetje door elkaar.

 8. Ik hou van Groningen. ‘s Avonds rondlopen in die stad is zo leuk, het is dan heerlijk rustig en alles is zo mooi oud.

Leave a Comment