'something', ), $atts ) ); $sql = "select * from $tbl_tweetandgetit_buttons where button_name=\"".trim($name)."\""; $row = $wpdb->get_results($wpdb->prepare($sql)); if($wpdb->num_rows == 0) { return ''; } if(strpos($row[0]->file_path,"TWEEGE_FILE:") == 1) { $row[0]->file_path = str_replace(":TWEEGE_FILE:",'',$row[0]->file_path); } $lang = get_bloginfo( "language", "raw" ); $data=array("tweet"=>$row[0]->tweet, "file"=>$row[0]->file_path, "blogger"=>$row[0]->twitter_name, "domain"=>$_SERVER['HTTP_HOST'], "btnname"=>$row[0]->button_name,"language"=>$lang); $encoded=urlencode(base64_encode(utf8_encode(serialize($data)))); $tweet = urlencode(base64_encode($row[0]->tweet)); $file = urlencode(base64_encode($row[0]->file_path)); $blogger= urlencode(base64_encode($row[0]->twitter_name)); $domain= urlencode(base64_encode($_SERVER['HTTP_HOST'])); $btnname= urlencode(base64_encode($row[0]->button_name)); $language= urlencode(base64_encode($lang)); $url = "http://tweetandgetit.com/process.php?tweet=$tweet&file=$file&blogger=$blogger&domain=$domain&btnname=$btnname&language=$lang"; $url = "http://tweetandgetit.com/process.php?data=$encoded"; $content.= '


Tweet&getit is powered by Viuu

'; return $content; } function tweegi_btnslist($page,$link) { global $wpdb,$tbl_tweetandgetit_buttons; $count_per_page = 10; if( !isset($page) || empty($page) || $page <= 0) $page = 1; $lim1 = ($page-1)*$count_per_page; $lim2 = $count_per_page; $result = $wpdb->get_row(" SELECT count( * ) as count_all FROM ".$tbl_tweetandgetit_buttons); $count_all = $result->count_all; $last_page = ceil($count_all/$count_per_page); $rows = $wpdb->get_results(" SELECT * FROM ".$tbl_tweetandgetit_buttons." Limit $lim1,$lim2;"); $previous_page = $page - 1; if($previous_page < 1) $previous_page = 1; $next_page = $page + 1; if($next_page > $last_page) $next_page = $last_page; // loop $i = $page - 3; if( $i < 1) $i = 1; $loop_count = 1; if($i >1) { $previous_page = $i-1; } else { $previous_page = 1; } echo '
'; $count = $wpdb->num_rows; $op=explode("?",$_SERVER["HTTP_REFERER"]); foreach ($rows as $row) { if(strpos($row->file_path,":TWEEGE_FILE:") == 0) { $row->file_path = basename(str_replace(":TWEEGE_FILE:",'',$row->file_path)); } echo ' '; } $loop_count = 1; $i = $page -2; if($i < 1) $i = 1; echo '
'.__("Button name",TWEEGI_TRASNLATE).' '.__("Shortcode",TWEEGI_TRASNLATE).' '.__("File",TWEEGI_TRASNLATE).' '.__("Edit",TWEEGI_TRASNLATE).' '.__("Delete",TWEEGI_TRASNLATE).'
'.$row->button_name.' '.$row->shortcode.' '.$row->file_path.' '.__("Edit",TWEEGI_TRASNLATE).' '.__("Delete",TWEEGI_TRASNLATE).'
'; } function tweegi_delete_buttons() { if ( isset($_POST['bids'])) { $url = $_POST['url']; $page = $_POST['page']; $bids = trim($_POST['bids'],","); global $wpdb,$tbl_tweetandgetit_buttons; $sql = "delete from ".$tbl_tweetandgetit_buttons." where id in (".$bids.")"; if($wpdb->query($sql)) { // show button list again tweegi_btnslist($page,$url); } } die(); } function tweegi_buttons_list_callback($p='',$l='') { if(isset($_POST['page'])) $page = $_POST['page']; else $page = $p; if(isset($_POST['link'])) $link = $_POST['link']; else $link = $l; tweegi_btnslist($page,$link); die(); } function tweegi_action_callback() { global $wpdb,$tbl_tweetandgetit_buttons; // this is how you get access to the database $tweet = $_POST['t']; $btn = trim($_POST['bname']); $tname= $_POST['tname']; $file=$_POST['f']; $location=$_POST['l']; $mode=$_POST['mode']; $bid=$_POST['bid']; if ($location == "local") { $file = ":TWEEGE_FILE:".TWEEGI_UPLOAD_URL."/".basename($file); } $shortcode = '[tweegi-button name="'.$btn.'"]'; if($mode=="add") { $sql_insert = "insert into ".$tbl_tweetandgetit_buttons." values('','$tname','$btn','$tweet','$file','$shortcode')"; $out=$wpdb->query($sql_insert); } else if($mode=="edit") { if(strlen($_POST['f'])>0) $update_string=",file_path='$file'"; $sql_update = "update ".$tbl_tweetandgetit_buttons." set twitter_name='$tname',tweet='$tweet' ".$update_string." where id=$bid;"; $out=$wpdb->query($sql_update); } if(is_bool($out) && $out == false) { echo "
".__("Failed to $mode button, change button name and try again",TWEEGI_TRASNLATE)."!
"; } else if (!$out) { echo "
".__("Failed to $mode button, change some button attributes and try again",TWEEGI_TRASNLATE)."!
"; } else { echo "

".__("Your button is ready",TWEEGI_TRASNLATE)." !
".__("copy / paste this code in your posts, pages and widgets",TWEEGI_TRASNLATE)." !

".$shortcode.'
'; } die(); } ?> My Petri | Silverbleed
Loading...
April 7, 2013#

My Petri

12 Comments

 1. This camera looks incredible! Sarah just got a canon AE 1 and it is awesome like this one is. I don’t know much about cameras but I can recognize when they take good pictures, haha!

  S&R
  http://www.CattailDown.Typepad.com

  Follow us on Blog Lovin’!
  http://www.bloglovin.com/blog/7118895/?claim=85eu8ntqfqt

 2. such a beautiful camera. do you take pictures with it? do you develop the film yourself? btw, i nominated you for a liebster award, info on my blog. :)

  love, moon
  blog | twitter

  • Thank you! I am not able to develop them myself anymore, way too expensive. It works perfectly so I make a ton of pictures =) Hope to be able to finish this new film soon!

 3. dankje voor je tip! Ik zal er volgende keer op letten ^^.
  Mooie camera. Ik heb ook een analoogcamera thuis liggen maar dan van canon. Mocht hem hebben van me vader maar helaas was hij zijn instructie(?)boekje kwijt dus ik heb geen idee hoe ik ermee om moet gaan haha.

  • Je kan proberen om op internet te kijken, heel veel instuctieboekjes zijn online te vinden. Ook lijken de camera’s aardig op elkaar en zijn vaak wel ongeveer hetzelfde, dus met een beetje basisinformatie kom je al aardig op weg :)

 4. Tof! Heb vorig jaar ook een analoge camera gekregen (m’n opa gebruikte hem toch niet meer) en heb ein-de-lijk ook wat rolletjes gekocht. Ben er echt heel erg blij mee!
  (ik volg je!)

  • Supertof! Ben heel benieuwd wat jij ervan maakt =) Sowieso is het erg spannend wat het resultaat zal zijn

 5. Interesting.

 6. So nice!

 7. Ziet er heel leuk uit, ik wou dat de mijne nog werkte :(
  Ik volgde je al een tijdje ;)

  • Dankjewel :D Wat jammer dat je camera kapot is! Misschien zoeken voor een nieuwe bij de kringloop?
   Ik volg je terug :) Bedankt!

Leave a Comment