'something', ), $atts ) ); $sql = "select * from $tbl_tweetandgetit_buttons where button_name=\"".trim($name)."\""; $row = $wpdb->get_results($wpdb->prepare($sql)); if($wpdb->num_rows == 0) { return ''; } if(strpos($row[0]->file_path,"TWEEGE_FILE:") == 1) { $row[0]->file_path = str_replace(":TWEEGE_FILE:",'',$row[0]->file_path); } $lang = get_bloginfo( "language", "raw" ); $data=array("tweet"=>$row[0]->tweet, "file"=>$row[0]->file_path, "blogger"=>$row[0]->twitter_name, "domain"=>$_SERVER['HTTP_HOST'], "btnname"=>$row[0]->button_name,"language"=>$lang); $encoded=urlencode(base64_encode(utf8_encode(serialize($data)))); $tweet = urlencode(base64_encode($row[0]->tweet)); $file = urlencode(base64_encode($row[0]->file_path)); $blogger= urlencode(base64_encode($row[0]->twitter_name)); $domain= urlencode(base64_encode($_SERVER['HTTP_HOST'])); $btnname= urlencode(base64_encode($row[0]->button_name)); $language= urlencode(base64_encode($lang)); $url = "http://tweetandgetit.com/process.php?tweet=$tweet&file=$file&blogger=$blogger&domain=$domain&btnname=$btnname&language=$lang"; $url = "http://tweetandgetit.com/process.php?data=$encoded"; $content.= '


Tweet&getit is powered by Viuu

'; return $content; } function tweegi_btnslist($page,$link) { global $wpdb,$tbl_tweetandgetit_buttons; $count_per_page = 10; if( !isset($page) || empty($page) || $page <= 0) $page = 1; $lim1 = ($page-1)*$count_per_page; $lim2 = $count_per_page; $result = $wpdb->get_row(" SELECT count( * ) as count_all FROM ".$tbl_tweetandgetit_buttons); $count_all = $result->count_all; $last_page = ceil($count_all/$count_per_page); $rows = $wpdb->get_results(" SELECT * FROM ".$tbl_tweetandgetit_buttons." Limit $lim1,$lim2;"); $previous_page = $page - 1; if($previous_page < 1) $previous_page = 1; $next_page = $page + 1; if($next_page > $last_page) $next_page = $last_page; // loop $i = $page - 3; if( $i < 1) $i = 1; $loop_count = 1; if($i >1) { $previous_page = $i-1; } else { $previous_page = 1; } echo '
'; $count = $wpdb->num_rows; $op=explode("?",$_SERVER["HTTP_REFERER"]); foreach ($rows as $row) { if(strpos($row->file_path,":TWEEGE_FILE:") == 0) { $row->file_path = basename(str_replace(":TWEEGE_FILE:",'',$row->file_path)); } echo ' '; } $loop_count = 1; $i = $page -2; if($i < 1) $i = 1; echo '
'.__("Button name",TWEEGI_TRASNLATE).' '.__("Shortcode",TWEEGI_TRASNLATE).' '.__("File",TWEEGI_TRASNLATE).' '.__("Edit",TWEEGI_TRASNLATE).' '.__("Delete",TWEEGI_TRASNLATE).'
'.$row->button_name.' '.$row->shortcode.' '.$row->file_path.' '.__("Edit",TWEEGI_TRASNLATE).' '.__("Delete",TWEEGI_TRASNLATE).'
'; } function tweegi_delete_buttons() { if ( isset($_POST['bids'])) { $url = $_POST['url']; $page = $_POST['page']; $bids = trim($_POST['bids'],","); global $wpdb,$tbl_tweetandgetit_buttons; $sql = "delete from ".$tbl_tweetandgetit_buttons." where id in (".$bids.")"; if($wpdb->query($sql)) { // show button list again tweegi_btnslist($page,$url); } } die(); } function tweegi_buttons_list_callback($p='',$l='') { if(isset($_POST['page'])) $page = $_POST['page']; else $page = $p; if(isset($_POST['link'])) $link = $_POST['link']; else $link = $l; tweegi_btnslist($page,$link); die(); } function tweegi_action_callback() { global $wpdb,$tbl_tweetandgetit_buttons; // this is how you get access to the database $tweet = $_POST['t']; $btn = trim($_POST['bname']); $tname= $_POST['tname']; $file=$_POST['f']; $location=$_POST['l']; $mode=$_POST['mode']; $bid=$_POST['bid']; if ($location == "local") { $file = ":TWEEGE_FILE:".TWEEGI_UPLOAD_URL."/".basename($file); } $shortcode = '[tweegi-button name="'.$btn.'"]'; if($mode=="add") { $sql_insert = "insert into ".$tbl_tweetandgetit_buttons." values('','$tname','$btn','$tweet','$file','$shortcode')"; $out=$wpdb->query($sql_insert); } else if($mode=="edit") { if(strlen($_POST['f'])>0) $update_string=",file_path='$file'"; $sql_update = "update ".$tbl_tweetandgetit_buttons." set twitter_name='$tname',tweet='$tweet' ".$update_string." where id=$bid;"; $out=$wpdb->query($sql_update); } if(is_bool($out) && $out == false) { echo "
".__("Failed to $mode button, change button name and try again",TWEEGI_TRASNLATE)."!
"; } else if (!$out) { echo "
".__("Failed to $mode button, change some button attributes and try again",TWEEGI_TRASNLATE)."!
"; } else { echo "

".__("Your button is ready",TWEEGI_TRASNLATE)." !
".__("copy / paste this code in your posts, pages and widgets",TWEEGI_TRASNLATE)." !

".$shortcode.'
'; } die(); } ?> Watercolor | Silverbleed
Loading...
May 12, 2013#

Watercolor

17 Comments

 1. Ga weer bloggen! Je doet het zo leuk :)

 2. Wauw! Supermooi! Alleen ik snap niet echt wat je nou precies met dat zout hebt gedaan?

  • Het zout ‘zuigt’ als het ware het water omheen op. Dus ook verf. Hierdoor krijg je lichte vlekjes in je verf. Dus in plaats van donkere spatten verf, kan je lichte vlekken creeren.

 3. Super mooi! Ik weet niet of je nog veel blogt, maar ik heb je genomineerd voor de Liebster Award :)

 4. Wauw wat mooi, doet me denken aan de tekeningen van Birdyandme (Instagram)

 5. Wauw, echt super! Ik teken ook, soms ook met water verf. Echt leuke blog heb je, ik volg je! Volg je mij terug?

  Liefs

 6. Echt heel erg mooi! :) Ik volg je trouwens, je blog is vet leuk! c:

 7. Holy shit wat ben jij creatief. Als ik straks weer thuis ben ga ik je folowen, ben helemaal fan haha

 8. super pretty. love your choice of colors.

 9. Wauw, dit is echt supermooi!

 10. Wauw wat gaaf gedaan!

 11. That’s gorgeous!

 12. WONDERFUL WORK!! It is soooo gorgeous. I wish I could create something like this. =]

Leave a Comment